Schoolkosten Johannes Bosco

De hoogte van de ouderbijdrage voor het schooljaar 2019-2020 is voor de Johannes Bosco vastgesteld op
€ 115,-. Als de factuur binnen 30 dagen na de verzenddatum betaald wordt, dan wordt een korting verleend van € 5,- per leerling. In de ouderbijdrage is een bedrag opgenomen, dat in overleg met de mentor aan een klassenactiviteit kan worden besteed.
De vaststelling van de jaarlijkse ouderbijdrage en de bestemming ervan gebeurt altijd met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad.
Het Trinitas College maakt gebruik van het betalingssysteem WIS Collect. Voor alle te betalen bedragen ontvangt u een mail met een link naar een digitale factuur.

In principe zijn er voor ouders - naast de ouderbijdrage - geen extra kosten tijdens een schooljaar.
Er zijn op dit uitgangspunt een aantal uitzonderingen:

  • kosten voor woordenboeken, atlas en de rekenmachine vallen buiten het ‘gratis leermiddelenbeleid’ en worden ook niet uit de ouderbijdrage betaald;
  • ook gymkleding, gebruiksmateriaal (schriften, pennen, enz.) moeten voor eigen rekening gekocht worden;
  • Aan het einde van het tweede jaar kiezen bl-leerlingen voor een afdeling zorg & welzijn, dienstverlening & producten of techniek talent. Er is een verplichte eenmalige bijdrage voor de aanschaf van veiligheidskleding, veiligheidsschoenen e.d. van maximaal € 50,-; de spullen zijn dan eigendom van de leerling;
  • onvoorziene omstandigheden kunnen het noodzakelijk maken aan ouders een extra bijdrage te vragen als de reële uitgaven hoger uitvallen dan de begrote; gelukkig komt dit zeer sporadisch voor;
  • Voor leerlingen van het tweede leerjaar bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan een reis naar Londen. De kosten voor deze reis bedragen ca. € 300,-. Voor de thuisblijvers worden alternatieve programma's geboden;
  • Deelname aan een reis naar het buitenland, bijvoorbeeld de Ravensbrückreis is geheel vrijblijvend. Er kan wel een bijdrage in de kosten worden gevraagd;
  • Klik hier voor meer informatie over de ouderbijdrage.
  • Met ingang van schooljaar 2017-2018 geldt voor de nieuwe brugklasleerlingen, dat zij in het bezit dienen te zijn van een notebook. Dit notebook kan via school worden aangeschaft. Klik hier voor meer informatie.