Johannes Bosco
vmbo-t, vmbo-k-b en vmbo-t/havo-onderwijs

Op de Johannes Bosco werken we aan inspirerend onderwijs in een fijne sfeer en een rustige werkomgeving. We bieden onze leerlingen het onderwijs dat past bij hun talenten en mogelijkheden. We ondersteunen hen op allerlei manieren om die zo goed mogelijk te ontwikkelen. We willen niet alleen dat onze leerlingen het best passende diploma halen, maar ook dat ze een mooie tijd op onze school hebben.
We begeleiden en dagen leerlingen uit die leerroute te lopen die het beste bij hen past, qua capaciteit, motivatie en ambitie. Met het oog op aansluitend vervolgonderwijs werken we nauw samen met de locatie Han Fortmann, het middelbaar beroepsonderwijs en bedrijfsopleidingen.

We beschikken over een prachtig gebouw met moderne lokalen, ruime praktijklokalen met de nieuwste apparatuur en een fantastische sporthal.
In de school werken we in kleine teams en ons gebouw is daar ook op ingesteld. Een team bestaat uit docenten die samen verantwoordelijk zijn voor het onderwijs aan en de begeleiding van een groep leerlingen. Hiermee bieden we onze leerlingen een veilige en prettige leeromgeving met veel aandacht. De theoretische leerweg en de beroepsgerichte leerwegen hebben een eigen lesvleugel in het gebouw.