Johannes Bosco

De Italiaanse priester Giovanni Bosco(1815-1888) leerde tijdens zijn
studie de trieste levensomstandigheden van kinderen kennen in de
voorsteden van Turijn. Het werd zijn roeping om verbetering te
brengen in de situatie van achtergestelde, kansarme jongeren.
In 1859 richtte hij hiertoe een religieuze congregatie op die uitgroeide
tot een wereldwijde organisatie. Zijn sterfdag, 31 januari, herdenken
we met onze jaarlijkse Johannes Bosco-dag, gekoppeld aan de landelijke
NL-Doetdag in het voorjaar.


Op de Johannes Bosco werken we aan inspirerend onderwijs in een fijne sfeer en een rustige werkomgeving. We bieden onze leerlingen het onderwijs dat past bij hun talenten en mogelijkheden. We ondersteunen hen op allerlei manieren om die zo goed mogelijk te ontwikkelen. We willen niet alleen dat onze leerlingen het best passende diploma halen, maar ook dat ze een mooie tijd op onze school hebben.

We beschikken over een prachtig gebouw met moderne lokalen, ruime praktijklokalen met de nieuwste apparatuur en een fraaie sporthal.
In de school werken we in kleine teams. Elk team bestaat uit docenten die verantwoordelijk zijn voor onderwijs en begeleiding van een beperkte groep leerlingen. Zo creëren we veiligheid en aandacht. De theoretische leerweg en de beroepsgerichte leerwegen hebben hun eigen lesvleugel.