Maatschappelijke stage

Algemeen
Vanaf het schooljaar 2011-2012 lopen alle leerlingen in het voortgezet onderwijs een maatschappelijke stage.
De regering heeft besloten dat met ingang van schooljaar 2014-2015 de verplichte maatschappelijke stage wordt afgeschaft.
Op Johannes Bosco hebben we besloten, wél door te gaan. De ervaringen die we hebben opgedaan, zijn zeer positief. De leerlingen zijn enthousiast en leren er ontzettend veel van. Belangeloos iets doen voor een ander kun je niet vroeg genoeg leren! Onze leerlingen zijn immers de vrijwilligers van de toekomst!
Daarnaast hebben we inmiddels een schat aan contacten met verschillende stage aanbieders opgebouwd; ook die willen wij graag behouden!

Schooljaar 2018-2019
Het aantal uren maatschappelijke stage bedraagt 15 uur voor de leerlingen van leerjaar 3 die de theoretische leerweg volgen. Deze 15 uur moeten buiten schooltijd worden ingevuld. Maatschappelijke stage maakt onderdeel uit van het examenprogramma maatschappijleer.

De leerlingen van leerjaar 3 die de beroepsgerichte leerweg volgen, lopen al stage; de maatschappelijke stage zit hier over het algemeen ingebouwd.

Alle leerlingen van leerjaar 1 en 2 doen elk schooljaar mee aan de NL DOET formule, iets betekenen, iets doen voor een ander. De JB Doet dag valt dit jaar op 5 april 2019. Samen met de mentor wordt dan een leuke, zinvolle klus gezocht die met de hele klas uitgevoerd kan worden. Te denken valt aan; de zandbak leeg halen bij een peuter- of basisschool en daarna van nieuw zand voorzien, sportverenigingen helpen om hun terrein schoon te maken, tuintjes opknappen bij oudere mensen, een verwen-ochtend in een bejaardenhuis verzorgen, helpen op een zorgboerderij enz.

Op onze school is een coördinator maatschappelijke stage aangesteld. Leerlingen kunnen daar terecht voor het zoeken van een maatschappelijke stageplek en met alle overige vragen over de maatschappelijke stage.

Coördinator : mevrouw C. Blokdijk
Email : c.blokdijk@trinitascollege.nl
Aanwezig op: maandag en dinsdag 08.00 - 17.00 uur
woensdag 09.00 - 13.00 uur