Regelingen / procedures

Bevorderingsregels   Het is belangrijk dat al onze leerlingen en hun ouders op de hoogte zijn van de bevorderingsregels.

Toelatingsprocedure nieuwe leerlingen hogere leerjaren   Deze informatie is relevant voor leerlingen die verhuisd zijn of willen overstappen vanaf een andere middelbare school.

Toelatingsprocedure van vmbo-4tl naar havo-4   Leerlingen die het diploma vmbo-tl op het Johannes Bosco hebben gehaald, kunnen hier de overstapregeling lezen

Cum laude regeling    Hier staat interessante informatie voor leerlingen die bijzonder goed presteren.

Anti-pestprotocol   Hierin staat beschreven wat de school onderneemt om pesten van leerlingen aan te pakken en te voorkomen. Want: op het Han Fortmann willen we niet dat er wordt gepest.

Reglement mediatheek   Onze leerlingen kunnen gebruik maken van onze prachtige mediatheek.