Onderwijsaanbod

Onderbouw
Het Han Fortmann kent een eenjarige brugperiode in de varianten: havo/vwo, gymnasium en tweetalig onderwijs.

Aan het einde van de brugklassen kiest de leerling, samen met de ouder(s)/verzorger(s) en in overleg met de mentor, voor voortzetting van de opleiding in 2-havo, 2-atheneum, 2-atheneum tweetalig of 2-gymnasium.

De eerste drie leerjaren noemen we de onderbouw. In de onderbouw volgt de leerling met de klas dezelfde vakken.

Bovenbouw
In het vierde leerjaar begint de Tweede Fase (de bovenbouw) De bovenbouw duurt voor de havo twee jaar en voor het vwo drie jaar. Zowel op het havo als het vwo kan gekozen worden uit vier examenprofielen, die elk bestaan uit vaste combinaties van vakken. De vier profielen zijn: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid, Natuur en Techniek. Behalve in de verplichte vakken moet een leerling ook nog examen doen in één of meer andere vakken. Op onze school kunnen leerlingen een keuze maken uit een zeer groot aanbod, zoals de expressievakken tekenen, handvaardigheid en muziek; filosofie (vwo) en bewegen, sport en maatschappij (havo).

Gymnasium
In de gymnasium-brugklas volgen de leerlingen naast de vakken die in de havo/atheneum brugklassen gegeven worden, het vak Klassieke Culturele Vorming. In gymnasium 2 en 3 krijgen zij Latijn en Grieks. Het is mogelijk vanuit een havo/atheneum brugklas, na het volgen van een korte module Latijn, in 2 gymnasium in te stromen. In de bovenbouw hebben de leerlingen een keuze gemaakt voor de Latijnse of Griekse taal en cultuur of voor beiden. Klik HIER voor meer informatie over het gymnasium.

Tweetalig onderwijs (tto)
In de klassen tweetalig onderwijs wordt in de onderbouw in ongeveer de helft van de lessen Engels gesproken. Klik HIER voor meer informatie over tto.

In de bovenbouw worden de vakken weer in het Nederlands gegeven. Dit is een eis die gesteld is door het Europees Platform. Alle vakken waarvoor een centraal schriftelijk examen wordt gedaan in in de bovenbouw, moeten in het Nederlands gegeven worden. De school biedt leerlingen van de bovenbouw van het vwo de mogelijkheid om zich naast de reguliere lessen voor te bereiden op Engelstalige examens en daarmee het Cambridge Certificate te behalen. Deze mogelijkheid biedt de school ook voor de Franse en Duitse taal. Leerlingen van de bovenbouw vwo volgen de lessen in het Frans en worden voorbereid op het Franstalige examen van Delf Scolaire. Leerlingen die zich verder willen bekwamen in het Duits hebben de mogelijkheid om het Goethe zertificat Duits te behalen.