Han Fortmann

Han Fortmann (1912-1970) was als priester o.a. hoogleraar cultuur- en godsdienstpsychologie. Deze vrijzinnige denker was op vele terreinen maatschappelijk actief. Hij had veel belangstelling voor andere culturen en religies. Uit zijn omvangrijk werk spreekt een grote betrokkenheid bij de mens in al zijn kwetsbaarheid.

Het Han Fortmann staat voor:
 
  • onderwijs met ambitie
  • aandacht en respect voor elkaar
  • solide en betrouwbaar

Het Han Fortmann biedt goed en eigentijds onderwijs in een prettige en uitdagende omgeving. We spreken onze leerlingen graag aan op hun talenten. We stimuleren en ondersteunen hen om daar zoveel mogelijk mee te doen. 

Ons gebouw ligt aan de Beukenlaan in een groene, rustige omgeving naast de sportcomplexen ‘Waardergolf’ en ‘De Kabel.’ In ons gebouw hebben onderbouw en bovenbouw elk een eigen lesvleugel én aula. Hiermee bieden we onze leerlingen een kleinschalige omgeving waar aandacht voor hen is. We beschikken over goed geoutilleerde vaklokalen en een zeer moderne mediatheek. We hebben een bloeiende afdeling expressievakken: veel leerlingen doen examen in tekenen en/of muziek. Voor de sportievelingen is er het examenvak bsm (bewegen, sport en maatschappij). De denkers kunnen examen doen in filosofie.

De lessen worden gegeven door bevoegde en bekwame docenten. Mentoren begeleiden leerlingen in het leren studeren. Leerlingen krijgen zicht op het gebruik van hun capaciteiten en krijgen in de derde klas handvatten om hun brein op “aan te zetten”. Van onze leerlingen wordt verwacht dat ze zelf verantwoordelijkheid leren nemen voor het leerproces, om zo na het examen succesvol  de studie van hun keuze (MBO, HBO of universiteit) te kunnen volgen.

Uit onderzoek weten we dat het zinvol is dat school en ouders samen optrekken om leerlingen te begeleiden en ondersteunen in dit proces. Daarom voeren alle mentoren twee keer per jaar de zogenoemde trialooggesprekken. In deze gesprekken staat de leerling centraal en neemt hij in het gesprek de regie over zijn ontwikkeling en prestaties.

Vanaf de brugklassen wordt er sinds enkele jaren gewerkt met een eigen notebook. Door de toenemende beschikbaarheid van digitale lesmethodes naast de schoolboeken kan er door leerlingen op maat worden gewerkt en geleerd.

We vinden het belangrijk dat de schooltijd voor onze leerlingen een leerzame én een hele prettige tijd is. Er zijn veel activiteiten in de school, soms gekoppeld aan vakken. Er zijn sportdagen, excursies en werkweken. En we vergeten de feesten niet!
Een aantal van onze leerlingen is als school-‘Europarlementariër’ actief in het Model European Parliament. We hebben internationaliseringsprojecten en jaarlijkse uitwisselingen met leerlingen uit Italië. En we zijn erg trots op de “Grote Prijs”, dé jaarlijkse muzikale talentenshow van Heerhugowaard, waaraan elk jaar veel leerlingen meedoen.

Onderwijsaanbod

Onderbouw
Het Han Fortmann kent een eenjarige brugperiode in de varianten: havo/vwo, gymnasium en tweetalig onderwijs.

Aan het einde van de brugklassen kiest de leerling, samen met de ouder(s)/verzorger(s) en in overleg met de mentor, voor voortzetting van de opleiding in 2-havo, 2-atheneum, 2-atheneum tweetalig of 2-gymnasium.

De eerste drie leerjaren noemen we de onderbouw. In de onderbouw volgt de leerling met de klas dezelfde vakken.

Bovenbouw
In het vierde leerjaar begint de Tweede Fase (de bovenbouw) De bovenbouw duurt voor de havo twee jaar en voor het vwo drie jaar. Zowel op het havo als het vwo kan gekozen worden uit vier examenprofielen, die elk bestaan uit vaste combinaties van vakken. De vier profielen zijn: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid, Natuur en Techniek. Behalve in de verplichte vakken moet een leerling ook nog examen doen in één of meer andere vakken. Op onze school kunnen leerlingen een keuze maken uit een zeer groot aanbod, zoals de expressievakken tekenen, handvaardigheid en muziek; filosofie (vwo) en bewegen, sport en maatschappij (havo).

Gymnasium
In de gymnasium-brugklas volgen de leerlingen naast de vakken die in de havo/atheneum brugklassen gegeven worden, het vak Klassieke Culturele Vorming. In gymnasium 2 en 3 krijgen zij Latijn en Grieks. Het is mogelijk vanuit een havo/atheneum brugklas, na het volgen van een korte module Latijn, in 2 gymnasium in te stromen. In de bovenbouw hebben de leerlingen een keuze gemaakt voor de Latijnse of Griekse taal en cultuur of voor beiden. Klik HIER voor meer informatie over het gymnasium.

Tweetalig onderwijs (tto)
In de klassen tweetalig onderwijs wordt in de onderbouw in ongeveer de helft van de lessen Engels gesproken. Klik HIER voor meer informatie over tto.

In de bovenbouw worden de vakken weer in het Nederlands gegeven. Dit is een eis die gesteld is door het Europees Platform. Alle vakken waarvoor een centraal schriftelijk examen wordt gedaan in in de bovenbouw, moeten in het Nederlands gegeven worden. De school biedt leerlingen van de bovenbouw van het vwo de mogelijkheid om zich naast de reguliere lessen voor te bereiden op Engelstalige examens en daarmee het Cambridge Certificate te behalen. Deze mogelijkheid biedt de school ook voor de Franse en Duitse taal. Leerlingen van de bovenbouw vwo volgen de lessen in het Frans en worden voorbereid op het Franstalige examen van Delf Scolaire. Leerlingen die zich verder willen bekwamen in het Duits hebben de mogelijkheid om het Goethe zertificat Duits te behalen.