TTO: tweetalig onderwijs        

 

Iinternationalisering  I facebookpagina

 

Wat is tto?
Tto staat voor Tweetalig Onderwijs. In het tweetalig  onderwijs wordt in de onderbouw minimaal 50% van de vakken in het Engels gegeven.  Daarnaast worden er binnen de lessen internationale accenten gelegd, gericht op persoonsontwikkeling en wereldburgerschap. In de bovenbouw zijn nog een beperkt aantal vakken in het Engels, en wordt er toegewerkt aan het afleggen van het IB-examen Language and Literature (International Baccalaureate)

Leerlingen zijn verdeeld over vier 'Houses', zoals deze: The House of England

                                             

Hoeveel scholen in Nederland bieden momenteel tto aan?
132. Er zijn enkele scholen die tto Frans en tto Duits aanbieden.

In welke afdelingen kun je tto doen?
Atheneum

Welke vakken kunnen er in het Engels worden aangeboden in de onderbouw van het HF?
Aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, wiskunde, gym, tekenen, handvaardigheid, techniek, informatica, levo, muziek, economie.

Zijn de vakken in het Engels dan niet veel moeilijker dan in het Nederlands?
De vakken die in het Engels gegeven worden zijn hierdoor niet moeilijker. De eerste weken van de brugklas zal het volgen van deze vakken wel iets meer tijd en energie kosten omdat de leerlingen in plaats van in het Nederlands, nu alles in het Engels horen. De ervaring leert dat leerlingen daaraan snel wennen. Bovendien is het tweetalig onderwijs, dus de eerste periode – tot aan de herfstvakantie - kunnen de leerlingen ook nog een Nederlandse uitleg vragen. Het Engels als voertaal went echter snel, zo is de ervaring.

Het Ierse St Patrick's Day wordt jaarlijks gevierd door brugklassers
 
 

                                 
                       
Gaat al die aandacht voor het Engels niet ten koste van het Nederlands?
Uit onderzoek dat het Europees Platform heeft laten verrichten, blijkt dat leerlingen meer taalgevoel ontwikkelen. Natuurlijk is hun gemiddeld cijfer voor het vak Engels bij het eindexamen veel hoger dan bij niet tto-leerlingen maar bovendien bleek dat de gemiddelde cijfers voor het vak Nederlands – en andere talen - niet lager zijn.

Zijn de centraal schriftelijk eindexamens voor het vwo ook in het Engels?
Nee. Het Europees Platform stelt dat alle vakken waarvoor een centraal schriftelijk examen wordt gedaan in de bovenbouw in het Nederlands gegeven moeten worden, net zoals op alle andere scholen voor middelbaar onderwijs in Nederland. Dus alle vakken die tweetalig worden gegeven in de onderbouw gaan voor je eindexamen gewoon in het Nederlands. Deze overgang van onder- naar bovenbouw verloopt moeiteloos, zo is de ervaring in tto-land. De leerling krijgt wel extra uren Engels om zich voor te bereiden op het Language A2 exam van het IB (International Baccalaureate Organisation), een internationaal erkend diploma.

Zijn er in de bovenbouw dan geen Engelstalige lessen meer?
Vakken die met een schoolexamen worden afgesloten (dus niet tijdens de landelijke  centrale eindexamens in mei) worden zoveel mogelijk in het Engels gegeven. Denk hierbij aan levo, lichamelijke opvoeding en ckv. De leerling krijgt wel extra uren Engels om zich voor te bereiden op het Language A2 exam van het IB (International Baccalaureate Organisation), een internationaal erkend diploma.


            
In de derde klas wordt een reis naar Engeland georganiseerd   

                             
                  
Hoe zit het met de scholing van de docenten?
Alle docenten van de tto-afdeling zijn gecertificeerd via een Cambridge examen (CAE – Cambridge Advanced/ CPE – Cambridge Proficiency) of zijn bezig dit certificaat te behalen. Daarnaast is er een native speaker binnen de sectie Engels werkzaam.

Moet je tweetalig zijn opgevoed of heel goed zijn in Engels?
Nee, tto is niet bedoeld voor Engelstaligen – die spreken immers al goed Engels – maar juist voor Nederlandstalige leerlingen die een extra uitdaging zoeken op de middelbare school.

Zijn er dan geen extra eisen?
Leerlingen die een overtuigend vwo-advies van de basisschool hebben, kunnen zich aanmelden. Daarnaast zal de leerling een goede werkhouding en doorzettingsvermogen aan de dag moeten leggen. De docenten van de tto-afdeling zullen ook kijken of de leerling voldoende gemotiveerd is voor tto.
                                         
Zijn er extra kosten verbonden aan de tto-afdeling?
Ja, de school vraagt een extra bijdrage van € 350 per jaar. Hiermee worden excursies, Engelstalige voorstellingen, gastsprekers e.d. bekostigd, waarvoor de school geen vergoeding ontvangt, en er zal € 160 in een “spaarpot” terechtkomen om in het 3e jaar een reis naar Great Britain te kunnen financieren. In de bovenbouw wordt de bijdrage naast excursies besteed aan het behalen van het Cambridge certificaat, en het IB-examen.
 
 Er zijn veel Engelstalige activiteiten, zoals deze:
 een theatervoorstelling door brugklassers: ''Little Victorians''

                                                             
Is er nog controle op het aangeboden tto-onderwijs?
Los van het feit dat de school zelf natuurlijk een vinger aan de pols houdt, is er een overkoepelend orgaan – het landelijke netwerk tto – dat wordt georganiseerd door het Nuffic. Het heeft, in samenspraak met de aangesloten scholen, een standaard opgesteld waaraan voldaan dient te worden. Scholen worden na de eerste drie jaar en nogmaals na zes jaar tto-onderwijs gevisiteerd.
Het Han Fortmann is op dit moment gecertificeerd voor de onderbouw (“Junior tto school”), het certificaat “Senior tto school” volgt nog. Voor meer informatie hierover en over tweetalig onderwijs: www.nuffic.nl

Blijft er nog wel tijd over voor andere hobby’s?
Natuurlijk is school belangrijk, maar het is net zo belangrijk om er iets naast te doen. Als je geen tijd meer hebt voor bijvoorbeeld, sport of muziek, dan is er iets mis met je planning. In het begin van een schooljaar zul je even moeten wennen aan zaken als huiswerk en toetsen maar leerlingen in de tto-afdeling hebben genoeg tijd over om andere dingen te doen.

De  vierdeklassers maken, samen met het Phileas Fogg
Theatre Company, een voorstelling over WO I

                                                 
                                             
       
Wat moet ik nu doen om tto’er te worden?
Kom in ieder geval langs op de Open Avonden van de school; je kunt dan proeflesjes volgen en aanvullende informatie krijgen. Je kunt jezelf dan ook opgeven voor de Master Classes. Op een woensdagmiddag in maart kun je dan twee ‘echte’ lessen volgen in het Engels om te zien of tto iets voor je is.

Meer weten of vragen ?
Kijk op onze Facebookpagina: Trinitas College tto en bekijk het filmpje hieronder. Voor vragen kun je mailen naar: tto@trinitascollege.nl. Je ouders kunnen op de informatieavond in januari ook al een kijkje nemen op het Han Fortmann en over tto informatie inwinnen.
Mocht je besluit al vaststaan om volgend jaar tto te gaan doen, noteer dit dan op het aanmeldingsformulier. Je krijgt dan zo snel mogelijk bericht over je definitieve aanmelding.