De ONS-klas

De lessen bij de Onderwijs Nieuwe Stijl-klassen worden anders ingedeeld dan bij de reguliere klassen. De leerlingen in een ONS-klas werken samen op hun eigen niveau. Enkele vakken bij de klassen zijn samengevoegd en vormen een projectdeel. De betrokken vakken bij een projectdeel voegen leerdoelen uit hun vakken samen in een project. Dit project wordt gevormd op basis van een thema.
Een voorbeeld hiervan is een project dat we dit jaar hebben gebruikt bij de start va het schooljaar:project (W)aarde(N). Welke waarden zijn belangrijk in onze school? Welke waarden vinden mijn klasgenoten eigenlijk heel belangrijk? Hoe zit dat in onze samenleving?
Ook was er tijd voor het aarden in de school: hoe werkt deze school eigenlijk? Welke docenten werken er en welke regels zijn belangrijk om te weten?
Daarnaast ging het bij dit thema om de aarde: welke soorten klimaten zijn er en hebben deze klimaten nog invloed op besluiten van mensen in de geschiedenis gehad? Wie woont nu eigenlijk waar op de aarde?
Zoals waarschijnlijk uit het voorbeeld duidelijk wordt, waren bij dit project de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, levo en studieles betrokken. Gedurende het jaar wordt er in de ONS-klas gewerkt aan verschillende projecten die gekoppeld zijn aan een thema.

Bij de vakken Nederlands, Engels en wiskunde is er veel aandacht voor differentiatie, het leveren van maatwerk en gepersonaliseerd leren. De docenten houden bij deze vakken goed in de gaten welke leerlingen extra uitdaging of ondersteuning nodig hebben.

Waarom eigenlijk een ONS-klas?
Alle leerlingen zijn van nature nieuwsgierig en groep-8 leerlingen komen met een bepaalde mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de basisschool. Door de manier waarop we in de ONS-klassen werken, geloven wij erin dat we van deze eigenschappen heel goed gebruik kunnen maken. Wanneer een leerling echt nieuwsgierig is, wil een leerling vanuit zichzelf steeds meer leren en daar wordt bij een ONS-klas gebruik van gemaakt: leerlingen zijn bij het projectdeel zelf op onderzoek uit om zo alles te leren over de leerdoelen van het project. Dit alles uiteraard onder supervisie en met de begeleiding van docenten.
Tevens zit de kracht van ontwikkeling bij leerlingen in de focus op het proces in plaats van het eindresultaat. Dit verklaart waarom we bij enkele vakken werken op basis van leerdoelen met uitgeschreven niveaus in plaats van met cijfers. Leerlingen krijgen tijdens de lessen tussentijdse feedback op hun proces en wanneer zij beoordeeld worden, weten zij precies wat ze volgende keer nog beter kunnen doen.