Maatschappelijke stage

Vanaf dit schooljaar nemen alle leerlingen in het voorgezet onderwijs die in het schooljaar 2011-2012 op school gekomen zijn, deel aan een maatschappelijke stage. Dit is een wettelijke verplichting.

Het gaat om vrijwilligerswerk zonder vergoeding en zonder commercieel doel. Meestal vindt de stage plaats bij een non-profit- of vrijwilligersorganisatie of maakt deel uit van een maatschappelijk project van een bedrijf. De maatschappelijke stage bedraagt 30 uur.

Een maatschappelijke stage is een leerervaring waarbij jongeren tijdens hun schooltijd kennis maken met vrijwilligerswerk. Door een maatschappelijke stage leren jongeren andere groepen en organisaties in de samenleving kennen en worden uitgedaagd om zichzelf vrijwillig in te zetten voor hun leefomgeving of anderen.

Onze school heeft ervoor gekozen de 30 uur te verdelen over de diverse leerjaren. In de onderbouw zullen de stages per klas onder schooltijd onder begeleiding plaatsvinden.

Hieronder staat beschreven om welke activiteiten het gaat

Klas 1: project: Gooi je troep niet op de stoep”
In de brugklas zijn we bezig met het thema “een schone school en schoolomgeving”. Tijdens de levo-lessen wordt hier aandacht aan besteed.
Tevens wordt er tijdens de mentorles door een gemeenteambtenaar voorlichting gegeven over zwerfvuil. Vervolgens zullen de leerlingen ingezet worden bij het verwijderen van zwerfvuil in en om de school.
Tijdsduur stage: 3 uur

Klas 2: project “Landschap Noord-Holland”
In klas 2 is het thema ‘verantwoordelijkheidsbesef voor de natuur’. Hierbij wordt samengewerkt met de stichting Landschap Noord-Holland en met Staatsbosbeheer.
De leerlingen worden tijdens de mentorles door een medewerker van Landschap Noord-Holland geïnformeerd over de achtergronden van natuurbeheer. De leerlingen zullen in een groepje van vijf zich bezighouden met eenvoudige onderhoudswerkzaamheden in het bos de Waarderhout, nabij de school. De mentor is hierbij de gehele dag aanwezig. De stichting verzorgt tijdens de stagedag de gehele begeleiding.
Tijdsduur stage: 6 uur

Klas 3: project voor “het goede doel”
In klas 3 staat de maatschappelijke stage in het teken van het goede doel. In dit kader wordt jaarlijks een aantal activiteiten georganiseerd. Één van die activiteiten is een sponsorloop. De leerlingen zullen gedurende de gymles zoveel mogelijk meters lopen voor “Amigos Colombianos”. Dit is een stichting die zich inzet voor de straatkinderen in Colombia. De leerlingen zullen voorafgaand aan dit evenement gevraagd worden zoveel mogelijk sponsoren te zoeken.
Tijdsduur stage: 5 uur

Totaal onderbouw: 14 uur

Verantwoordelijke personen voor maatschappelijke stage: