Internationalisering

I Uitwisseling I MEP I Cambridge certificate I Griekenlandreis I Ravensbrück reis
I Delf Scolaire I TTO I Goethe Zertificat

Voor onze leerlingen zijn de Europese eenwording en de globalisering een onvermijdelijk gegeven. Het Trinitas College onderkent dit, en wil de leerlingen optimaal voorbereiden op een toekomst zonder grenzen.

Kennismaking met andere culturen, bewustwording van de kansen en de gevaren van de verdere groei van de EU en stimulering van de Moderne Vreemde Talen zijn de belangrijkste pijlers van onze visie t.a.v. de internationalisering op het Han Fortmann. Daarnaast biedt Europa een rijke omgeving voor betekenisvol en toepassingsgericht leren.

Een belangrijke blikvanger voor de internationalisering is de uitwisseling. Al twintig jaar lang gaan alle leerlingen in 5 vwo op uitwisseling. Het Han Fortmann heeft contacten met scholen in Frankrijk , Italië en Duitsland. Het gymasium heeft traditioneel een uitwisseling met een school in Rome.

Ook al gedurende vele jaren kunnen onze leerlingen deelnemen aan het MEP: het Model European Parliament. Verder bieden de vakken Engels, Frans en Duits de mogelijkhied om in aanmerking te komen voor respectievelijk het Cambridge Certificate of English, het Delf scolaire (Frans), en het Goethe Zertificat (Duits).

In 4 gymnasium gaan de leerlingen op Griekenlandreis. Verder is er de jaarlijkse reis naar Ravensbrück (georganiseerd door de sectie Duits) en het jaarlijkse uitstapje naar Lille (georganiseerd door de sectie Frans)

Kortom: Het Han Fortmann richt de blik naar buiten.