MEP Noord-Holland

07 februari 2019

Afgelopen weekend vond het MEP (Model European Parliament) plaats in Noord-Holland. Hier deed het Han Fortmann aan mee met twaalf deelnemers. Bij het MEP zijn er vier commissies die allemaal proberen een oplossing te vinden voor hun vraagstuk, wat vaak erg lastig is. Het begon vrijdagmiddag op het Han Fortmann met salsadansen als kennismakingsactiviteit. De deelnemers kwamen langzaam op gang, maar uiteindelijk deden de meesten goed hun best. Na het dansen ging iedereen met hun gasten weer naar huis, om zich voor te bereiden op de officiële opening op het Jan Arentsz. Er werd gesproken door wethouder Elly Konijn, en daarna stelden alle delegaties zichzelf voor. Hier had elke delegatie een PowerPoint voor, maar het gebruik daarvan ging vaak fout, omdat er te snel van de ene dia naar de ander werd gegaan.

Na de opening kon op zaterdag het debatteren beginnen. Elke commissie ging naar een klaslokaal om eerst alle problemen te bespreken die opgelost moeten worden. De vier commissies waren constitutionele zaken, buitenlandse zaken, cultuur en onderwijs, rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Elke commissie had twee voorzitters die het debat leidden. Nadat alle problemen waren besproken werden ze samengevoegd of geschrapt. Dit duurde bij de commissie waar ik bij zat bijna een hele dag.

Zondag gingen de vergaderingen verder, nu werden de oplossingen bedacht en samengevoegd of geschrapt. Sommigen vonden dit leuker, anderen juist niet. ’s Avonds gingen we met z’n allen uit eten bij het Gulden Vlies. Daar werd geprobeerd om achter de plannen van de andere commissies te komen, en dan vooral wat voor amendement zij wilden indienen tegen de resoluties. Er werden ook veel amendementen ondertekend, en er werden een heleboel speeches geschreven om die de volgende dag hopelijk voor te mogen dragen.

Maandag moest iedereen bij het Han Fortmann of Jan Arentsz verzamelen om met de bus naar Haarlem te gaan voor de algemene vergadering in het stadhuis. De eerste resolutie die werd besproken was die van constitutionele zaken. Bij elke resolutie was er een speech die voor de resolutie was uit de commissie, speeches voor en tegen de resolutie uit de zaal, en een slotspeech. Bij de meeste was er ook een amendement ingediend, die na de eerste speech kwam. Na constitutionele zaken kwam cultuur en onderwijs, dan buitenlandse zaken en als laatste rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Na alle resoluties kregen alle deelnemers een certificaat, en daarna was het MEP alweer afgelopen. Het was een zeer leerzaam en geslaagd weekend! Emma Schat en Isabelle van Overbeek zijn geselecteerd om door te gaan naar het nationale MEP.

Arwen Janssen