Project robotica in havo-3 geslaagd!

31 januari 2019

Hoe gaaf is het om je eigen robot zo te programmeren dat er een parcours kan worden gevolgd en/of een object kan worden ontweken. Dat is precies waar leerlingen uit havo-3 in de laatste bijeenkomst van het project robotica mee bezig zijn geweest. In totaal hebben we vier bijeenkomsten georganiseerd van telkens twee lesuren. De eerste bijeenkomst lag de nadruk vooral op het programmeren van verschillende ledjes en op het gebruik van weerstandjes. Voor veel deelnemers was dit een eerste kennismaking met programmeren. Daarna volgde het aansturen van verschillende soorten sensoren. Maar echt leuk werd het vooral daarna: vanaf het moment dat de robots gebruikt konden worden. Dat blijkt ook uit de enquête die de deelnemende leerlingen na afloop hebben ingevuld. Hoe laat je bijvoorbeeld een robot een aantal seconden vooruit rijden om vervolgens een aantal seconden achteruit te rijden? En kun je een robot zo programmeren dat de robot een vierkant rijdt? Om in de laatste bijeenkomst je te buigen over vraagstukken zoals: Hoe kan ik voorkomen dat mijn robot tegen een frisdrankpakje rijdt? Het voornaamste doel van dit project was om leerlingen kennis te laten maken met het vak informatica, maar vooral ook om leerlingen te interesseren voor bètavakken in het algemeen. Gezien de vele positieve reacties van leerlingen die hebben deelgenomen, denken we hier zeker in te zijn geslaagd.

Docenten informatica R.Leijtens, J.Nijssen

Project Robotica 2018-2019 (havo-3)