Inspectie positief over HF

30 januari 2018

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie ieder schoolbestuur in Nederland. Het vierjaarlijks onderzoek is onlangs uitgevoerd bij het Trinitas College, locatie Han Fortmann. De inspectie concludeert, op basis van lesbezoeken, documentenonderzoek, gesprekken met leerlingen, medewerkers, ouders, directie, bestuur en leden van de raad van toezicht, dat het onderwijs van voldoende kwaliteit is en de school ook financieel in staat is om in de toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen!

Bijzondere vermelding in het rapport kreeg de Trajectvoorziening. In deze prikkelarme ruimte kunnen leerlingen terecht die tijdelijk in het klaslokaal niet goed kunnen functioneren om er onder begeleiding te werken en te leren.

De onderwijsinspectie heeft ook de werking van de verzuimprocedure op het Han Fortmann onderzocht. Het oordeel is dat deze procedure goed werkt en we preventief te werk gaan. Zo schakelen we bij zorgwekkende afwezigheid van leerlingen vroegtijdig de leerplichtambtenaren in. Deze vroegsignalering is dan ook een speerpunt van het Han Fortmann. Door deze werkwijze zorgen we er voor dat  voortijdig schoolverlaten wordt teruggedrongen.

 

Het volledige rapport is te vinden onder de volgende link: Zorg voor Kwaliteit