ONS-klas

De letters ONS staan voor Onderwijs Nieuwe Stijl. In deze klas worden er naast bepaalde reguliere lessen ook vakken in projectvorm aangeboden. De bij de projecten betrokken vakken koppelen hun leerdoelen aan een thema. Bij de vakken Nederlands, Engels en wiskunde zijn minimaal de helft van het aantal lessen twee docenten aanwezig. Zo kan er in deze klas onderwijs gegeven worden waarbij leerlingen samen leren op hun eigen niveau. In de ONS-klassen kunnen leerlingen worden geplaatst met minimaal een havoadvies.

In de ONS-klas valt het keuzemoment aan het eind van het tweede leerjaar. Tijdens het eerste en tweede leerjaar vinden herhaaldelijk gesprekken met de leerling plaats. De leerling wordt tijdens deze gesprekken op weg geholpen om zich te ontwikkelen tot het niveau waar hij of zij graag zou willen eindigen. Aan het eind van het tweede leerjaar brengen alle docenten een advies uit over de leerling. Net zoals bij de reguliere brugklas zijn kennis, vaardigheden, inzicht en motivatie van de leerling van belang en worden de ouders in het proces betrokken. Ook in de ONS-klas hangt de richting die de leerling uiteindelijk kiest af van de combinatie van schooladvies en studieresultaten.