Toelatingsbeleid eerste leerjaar 2019-2020

Een leerling meldt zich schriftelijk aan in maart 2019 bij het Trinitas College. De plaatsingscommissie van het Trinitas College draagt zorg voor de definitieve inschrijving en voor plaatsing van de leerling in de meest passende schoolsoort, afdeling en locatie. Het advies van de basisschool speelt daarbij de leidende rol.

Plaatsingsmogelijkheden

 1. Leerlingen met een vmbo basis-, basis/kader-, kader-, kader/tl-, tl- of tl/havo -advies worden geplaatst in één van de brugklassen op de locatie Johannes Bosco.
 2. Leerlingen met een havo-, havo/vwo- of vwo-advies worden geplaatst in één van de brugklassen op de locatie Han Fortmann.
 3. Voor leerlingen met een havoadvies geldt het volgende:
  Op beide locaties van het Trinitas College wordt havo-onderwijs verzorgd. Op de locatie Han Fortmann in de havo/vwo-brugklas, waarbij het onderwijs op havo/vwo-niveau is ingericht. Op de locatie Johannes Bosco in de tl/havo-brugklas met onderwijs op tl/havoniveau. Met een havoadvies hebben ouders bij aanmelding de keuze naar welke locatie hun voorkeur uitgaat[1].
 4. Voor de brugklassen gymnasium en tweetalig onderwijs wordt een vwo-advies van de basisschool gevraagd.
 5. Onderwijs nieuwe stijl: Op beide locaties bestaat de mogelijkheid om te kiezen voor onderwijs op basis van een nieuw onderwijsconcept. Beide locaties kunnen u hierover nader informeren.
  Voor de ONS-klas (onderwijs nieuwe stijl) op Han Fortmann wordt een havo-, havo/vwo- of vwo-advies gevraagd.
  Voor de ontdekkende leerweg op Johannes Bosco wordt een vmbo basis-, basis/kader-, kader-, kader/tl-, tl- of tl/havo -advies gevraagd.

Procedure
Na de inschrijving wordt over het advies van elke leerling met de docent van groep 8 en/of de directeur van de basisschool gesproken. De leerling en zijn/haar ouders krijgen vóór de meivakantie schriftelijk bericht over de plaatsing van hun zoon of dochter. Een gesprek met de leerling kan deel uitmaken van de toelatingsprocedure.

Tussen 15 april en 15 mei 2019 neemt de basisschool de verplichte eindtoets af. Deze eindtoets levert aanvullende informatie op. Valt het toetsadvies hoger uit dan het schooladvies, dan heroverweegt de basisschool het schooladvies. Dat advies kán naar boven bijgesteld worden. Ligt het toetsadvies onder het niveau van het geadviseerde schooltype, dan wordt het schooladvies niet aangepast.

Indien het advies wordt bijgesteld, krijgen ouders hiervan schriftelijk een bevestiging van de basisschool. Een bijgesteld advies kan gevolgen hebben voor plaatsing in het type brugklas en in geval van een havoadvies, voor de locatie. Ouders leveren dit bijgestelde advies vóór 31 mei 2019 in bij de gewenste vestiging van het Trinitas College.
Bij aanmelding of het doorgeven van een bijgesteld advies na 31 mei 2019, kan het voorkomen dat leerlingen niet in de gewenste opleiding geplaatst kunnen worden.

Onderwijs nieuwe stijl op Johannes Bosco
Het Johannes Bosco start, bij voldoende aanmelding, in schooljaar 2019-2020 met de brede brugklas; de ontdekkende leerweg. Voldoende aanmelding betekent minimaal 22 leerlingen die samen een brede brugklas kunnen vormen. Bij de samenstelling van de brede brugklas wordt gekeken naar het basisschooladvies en de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Bij onvoldoende aanmelding wordt de aangemelde leerling, in overleg met de ouder/verzorger, geplaatst in een andere brugklas op Johannes Bosco, overeenkomstig het basisschooladvies. 

De brede brugklas kan uit maximaal 28 leerlingen bestaan. Bij meer aanmeldingen dan plaatsingsmogelijkheden, wordt er geloot. Om te zorgen dat de samenstelling van de brede brugklas evenwichtig is, vindt de loting plaats op basis van het basisschooladvies. Zo kan het voorkomen dat er niet geloot hoeft te worden voor leerlingen met een kaderadvies, omdat hiervoor minder aanmeldingen zijn dan leerlingen met bijvoorbeeld een tl-advies.

Leerlingen die bij overaanmelding uitgeloot worden, worden in overleg met de ouder/verzorger, geplaatst in een van de andere brugklassen op Johannes Bosco, overeenkomstig het basisschooladvies. 

Op vrijdag 8 maart wordt de ouder/verzorger geïnformeerd over de plaatsing in de brede brugklas.

Tot slot
Als gevolg van gewijzigde wetgeving rond de overstap van primair- naar voortgezet onderwijs is een aantal procedures veranderd. Meer hierover vindt u op http://www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl. Indien de bovengenoemde wettelijke regeling wijzigt, zal het Trinitas College deze volgen.


[1] Indien er naar aanleiding van de centrale eindtoets sprake is van een naar havo verhoogd advies (van tl naar havo of van tl/havo naar havo), kan na overleg met de basisschool een adviserend gesprek plaatsvinden met de ouders over de plaatsing van de leerling op één van beide havostromen