Ontdekkende leerweg

WereldWijs door Wereldreis!

Johannes Bosco gaat vanaf het schooljaar 2019 – 2020 een nieuwe leerweg aanbieden:
de ontdekkende leerweg. Deze leerweg wordt naast de theoretische en beroepsgerichte leerwegen 
aangeboden. Groep 8 leerlingen kunnen zich voor deze nieuwe leerweg aanmelden.

Waarom een nieuwe leerweg?

Er is gekozen voor een aanvullende leerweg, omdat onze school wil inspelen op actuele 
ontwikkelingen binnen het onderwijs:
•     De leerling als eigenaar van zijn eigen leerproces
•     Uitgestelde keuze voor schoolniveau
•     Nieuwsgierigheid als basis om gemotiveerd te leren
•     Wereldburgerschap en respect voor de omgeving
•     21e eeuwse vaardigheden
•     De doorstroom van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs optimaliseren

Wat houdt deze leerweg in?

De ontdekkende leerweg gaat uit van de volgende basisprincipes:
1.    Leerling als uitvoerder, docent als begeleider
2.    Kwaliteit boven kwantiteit
3.    Rechtdoen aan verschillen
4.    Zelfontplooiing
5.    Respect en vertrouwen voor elkaar en de omgeving
6.    Hoge verwachtingen als basis voor succes

We werken met studievaardigheden en ontwikkelen hierbij een passende leerhouding. We werken op 
basis van succescriteria. De ontwikkeling van de leerling wordt zichtbaar in portfolio’s waarop de 
leerling wordt beoordeeld. Tijdens ouder-leerling-docent-gesprekken presenteert de leerling wat hij 
heeft geleerd.

Hoe ziet een schooldag eruit?

Elke ochtend is er een inloop. De leerling start om 8.45 uur met de schooldag. De ochtend begint 
met mentortijd in een vaste kleine groep leerlingen. Daarna wordt er een blokuur gewerkt aan de 
kernvakken (Nederlands, Engels en wiskunde/rekenen). Vervolgens zijn er blokuren ingeroosterd voor 
Mens & Wereld en Talent. Op maandag- en donderdagmiddag is er gelegenheid voor het maken van 
excursies of het bijwonen van workshops. De dag wordt afgesloten met mentortijd.
Tenslotte

Wie kan zich hiervoor aanmelden?

De ontdekkende leerweg is een brede VMBO groep waar elke leerling met een basis, kader, kader/tl, 
tl of een tl/havo advies zich kan aanmelden. Na aanmelding volgt een intakegesprek.

Ben jij nieuwsgierig?
Dan is de ontdekkende leerweg echt iets voor jou!

Word ‘WereldWijs en ga mee op Wereldreis’.

Folder De ontdekkende leerweg