Aanmelding

Wij heten u van harte welkom op één van onze aanmeldingsavonden!
de data op beide locaties zijn:
maandagavond 4 maart 2019 19.00 tot 20.30 uur en
dinsdagavond 5 maart 2019 19.00 tot 20.30 uur

​Op de aanmeldingsavond komt u met uw kind het inschrijfformulier invullen. Als u het van te voren wilt invullen kan dat ook, dan hoeft u het formulier alléén nog af te geven. Het inschrijfformulier kunt u hier downloaden. Voor de tl/havo brugklas hebben wij ook een talentkeuze formulier nodig. Dit formulier kunt u hier downloaden.


Hier de te kiezen brugklassen op JB.

Naast het inschrijfformulier vragen wij u om een kopie van het paspoort of identiteitsbewijs van uw kind en een kopie van het basisschooladvies in te leveren. Het is niet mogelijk een inschrijving per post of per mail te doen.

Na de inschrijving vindt de informatieoverdracht plaats tussen de leerkracht van groep 8 en het VO. Het is nog onderwerp van gesprek in welke periode van het schooljaar dit het beste kan plaatsvinden.
Meer informatie is te lezen bij 'Toelatingsbeleid'.