Welkom bij Han Fortmann!


De brugklas is het begin van een nieuwe schoolloopbaan. Voor veel kinderen (én hun ouders!) is het een flinke stap. In plaats van ‘oudste’ op de basisschool is de leerling straks weer ‘jongste’ in het voortgezet onderwijs, met alle vragen en onzekerheden die daarbij horen.

We hebben er alles aan gedaan om op onze website en in het bijzonder deze groep 8-pagina’s de juiste informatie te geven om deze stap weloverwogen te kunnen zetten. Kijkt u rustig rond op onze website.

Onze groep 8-gids is op de basisscholen in de regio verspreid. U kunt de gids ook downloaden. De gids, bestaat uit drie delen, met informatie over Han Fortmann, Johannes Bosco en algemene informatie over het Trinitas College, is hieronder in te zien.
-Han Fortmann-deel
-Johannes Bosco-deel
-algemene informatie over het Trinitas College

Verder is er in onze schoolgids allerlei praktische informatie te vinden voor onze leerlingen en hun ouders/verzorgers.

Als u nog verdere vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met de teamleider van de brugklassen, mevrouw M. Stam-de Jong. E-mail: m.stam-dejong@trinitascollege.nl of telefonisch: (072) 571 01 44.