Digitaal leren met een eigen notebook


Digitaal leren
De digitale wereld gaat niet aan onze school voorbij. Steeds meer leerstof en lesmethodes worden digitaal aangeboden. Daarom beschikken onze leerlingen vanaf de brugklas over een eigen notebook. Verder wordt ook de elektronische leeromgeving (elo) op onze school steeds intensiever binnen het leerproces ingezet. Deze ontwikkeling sluit aan bij onze visie, waarin we belang hechten aan eigentijds, inspirerend en gevarieerd onderwijs. Op deze manier bereiden we onze leerlingen ook voor op een succesvolle stap naar het vervolgonderwijs, waar digitaal leren veelal praktijk is.

Maatwerk
Een eigen notebook biedt de leerlingen de mogelijkheid op bepaalde momenten klassikale of individuele opdrachten uit te voeren. Digitaal werken maakt meer maatwerk mogelijk, omdat de leerlingen op deze manier op hun eigen niveau en tempo kunnen werken. Naast de basisleerstof kan gemakkelijker ondersteunende of verrijkende leerstof worden aangeboden.
Vanaf het schooljaar 2017-2018 werken we in de brugklassen van het Trinitas College met een notebook voor iedere leerling. Vanuit de brugklas nemen de leerlingen hun notebook mee naar de volgende leerjaren, waardoor over enige jaren alle leerlingen over een notebook beschikken. Op Han Fortmann én Johannes Bosco zorgen we er zo voor dat digitalisering een ondersteuning wordt voor ons onderwijs in alle leerjaren. Het apparaat is eigendom van de leerling. Zowel thuis als op school hebben de leerlingen toegang tot hun bestanden en schoolmateriaal en kan er gebruik gemaakt worden van alle mogelijkheden van Office 365.

Notebooks én boeken
Hoe enthousiast we ook zijn, op onze school is digitaal leren geen op zichzelf staand doel. Het heeft een ondersteunende functie en we gebruiken het alleen als het iets toevoegt aan het leerproces. De leerlingen zitten dus niet 'de hele dag achter de compter'. Het notebook heeft plaats náást de leerboeken en zorgt zo voor de nodige variatie.

Op beide locaties van het Trinitas College wordt met de eigen notebooks gewerkt. We streven naar een vergelijkbaar aanbod als voor de brugklassers van 2018-2019 en hun ouders. Nadere bijzonderheden over de mogelijkheden en de aanschaf hiervan vindt u hier.